Проект основан 15.03.2003

Главная страница

 
 

 партнеры проекта Липнишки:

 

                                                                               проект

Липнишки инвентарные:

Inwentarz Starostwa Gieranonskiego i Lipniskiego

Przezemnie Kazimierza Jana […]abszewicza […]astolda

dinuna  Poiurskiego Dworzanina Skarbowego za

listem Jaśnie Wielmożnego Jegomościa Pana Benedykta Paco to

na Czerej Sapiehy Podskarbiego Pisarza Ziemskiego

[………] Rostawskiego [………] [………] et Sta-

rosty spisany i podany Wielmożnemu Jegomościowi Matkiewiczo –

 wi Piotrowi Generałowi [………] Artylerey Gieranon –

skiemu i Lipniskiemu staroście w roku tysiąc sześćset

osiemdziesiątym siódmym miesiąca aprila dwudziestego ósmego dnia

обработка К.Грошик, А.Гецевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 партнеры проекта Липнишки:


Гецевич Андрей © 2003- Дизайн сайта: GWS     Яндекс.Метрика